Secretariaat

Bewoners belangenvereniging
Rondom De Grote Kerk
Grotekerksbuurt 8
3311 CB Dordrecht
Tel: 078-6148024
KVK: 50837621

postheadericon Disclaimer & Copyright

Disclaimer en Copyright ©

Deze website ( www.rdgk.nl ) wordt onderhouden door Bewoners Belangenvereniging “Rondom de Grote Kerk (vanaf nu te noemen RDGK) te Dordrecht. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.

RDGK behoudt zich het recht voor deze website alsmede deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op deze website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Op de op deze website aangeboden informatie kunnen (tevens) specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot de inhoud, werking en vormgeving van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, html-codes, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan RDGK of diens licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RDGK niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving van deze website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. RDGK spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. RDGK sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.
RDGK spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website. Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan RDGK.

RDGK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Bewoners Belangenvereniging “Rondom de Grote Kerk