Secretariaat

Bewoners belangenvereniging
Rondom De Grote Kerk
Grotekerksbuurt 8
3311 CB Dordrecht
Tel: 078-6148024
KVK: 50837621

postheadericon Wijkwensen 2014

De Wijkwens moet een bijdrage leveren aan de sociale samenhang , de leefbaarheid of veiligheid in de buurt versterken en moet een ( breder) maatschappelijk belang dienen . Ook is voldoende draagvlak in de buurt belangrijk .

www.wijkendordrecht.nl/wijkwensen

Ingediende Wijkwensen van Leden van de ;

BewonersBelangenVereniging Rondom De Grote Kerk Dordrecht . www.rdgk.nl

1. 4-10-2014. Huislantaarns bij de toegangsdeuren . Bijv. 10 in de GKB. Andere lichtimpressie en veiliger gevoel in de straat .

2. 4-10-2014. Binnen KalkHaven. Terugplanten van zo groot mogelijke bomen op de geruïneerde Binnen KalkHaven. Haven verloederd.

3. 4-10-2014. 1. Houttuinen. Kuil in de weg bij de Ingang v/d Houttuinen dichten. Veiligheid .

2. VVV Infobord vanachter PABLO s terras verplaatsen naar bijv. hoek Houttuinen/Brug. 3. Kerkstraat/Houttuinen 32.( hoek ) Plaatsen v. Electr.Auto-Laadpunt ( Er zijn al 5 EV voertuigen woon/werkachtig op die lokatie ) 4. St SuraPlein , betere Info-borden over Parkeer-automaten + Vergunningen .

4. 5-10-2014. 1. Permanent Parkeerverbod voor de Korte Engelenburgerkade 18-22 , ook s avonds en week-ends . ( Bevorderen Veiligheid in de Buurt, goed bereikbaar voor Ambulance , Brandweer , etc. ) 2. Een betere markering ter plaatse van het Parkeerverbod . 3. Handhaving wordt niet gedaan , vooral s avonds en week-end.

5. 5-10-2014. Schuitemakerstraat. Het lege veldje waar veel kinderen spelen , hondenpoep-vrij maken. Een bord plaatsen , dat er kinderen spelen en er een speeltuintje en/of moestuin voor ouderen van maken .

6. 5-10-2014. Z.g. “ Boom “/ meer takken is het niet , FLINK snoeien !! VoorstraatHaven , tuin lokatie Grotekerksbuurt 14 . Overlast/Onveilig !

7. 6-10-2014. Maartensgat . Graag Parkeervoorziening voor Fietsen . Bewoners kunnen de fiets nergens parkeren ! Rede o.a. smalle stoepen / parkeren voor de huizen is problematisch !

8. 6-10-2014. 1. Grotekerksbuurt , de voegen in de bestrating opvullen zoals in de Visstraat. Onkruid groeit er nu tussen. 2. St Jacobsplein , een aantal afvalbakken bij plaatsen. Overlast van zwerfafval !

postheadericon Actielijst 13 mei 2014

4e Bestuursvergadering . Di. 13 mei 2014. Tijd: 16.30 – 17.30 uur.

Aanwezig : Jean Verspuy ( voorzitter ); Ronald Portier; Jules Schoningh; Bert v
/d Water; Edward Monshouwer en Bill Hermsen (secretaris / actielijst)

Actielijst :

1. Verslag 3e Bestuursvergadering di. 10 sept. 2013 , akkoord.

2. Analyse “Snelheidscontrole GKB , periode 13-11 t/m 19-11-2013 “ ,
conclusie ; nog eens overleg met Wijkagent en aankaarten dat Lijn 10 en
HVC-wagens toch te hard blijven rijden. Displaykastje alternatief
3. Plaatsing Carillon Stadhuis. Meerderheid is voor plaatsing, alleen de
tijd aanpassen van 9 – 18.30 uur. Procedure loopt met het College v. B&W .

4. Geluidsoverlast v. Carillon blijft actiepunt.

5. Nabespreking ALV di. 24 sept. 2013. Goede opkomst . Verslag accoord.

6. Enquete “ Veiligheid & Verenigingsbeleid “ . Conclusie : Prettige buurt
om te wonen , verkeer is aandachtspunt o.a. te zware Bussen (Lijn 10) ;
HVC-wagens , etc.. Vereniging RDGK bij velen niet bekend . Actie-punt .

7. City Bus Lijn 10 . Buurt wil graag kleinere , lichte Bussen en/of andere
route . ( Lus/ring-route ) . Actiepunt; Wethouder Verkeer.

8. Beroep v/d Stichting Opvangcentrum Jeugdevangelisatie , Dordrecht.
Zitting 22 mei 2014 , 14 uur Rechtbank Dordrecht . Steegoversloot. Conclusie ;
Gemeente Dordrecht heeft een Horeca-beleid en GKB 44 past daar niet in. ResNova
gaf voor de omgeving veel overlast. Vuur & Vlam zal w.s. naar de GKB 44 komen ?
Is het brandveilig GKB 44 ? Is er nog een opvangcentrum GKB 44 ? Actie ;
vervolgafspraak maken samen met Gemeente voor de zitting v. 22 mei 2014.

9. Fietsen op trottoir. Blijft een probleem. Wijklijn op attenderen .
Actie: Wijkagent uitnodigen.

10. Leuke projecten voor de buurt. BBQ/Buurtfeest min. 30 mensen, anders geen zin.
Voorstel ; enquete.
Straat-Project . 1. BBQ/Buurtfeest (borrel op terras met Harp-muziek . “ Stuif es in “)

11. RDGK Website is bijgewerkt . Actie. Ideeen welkom !

Dordrecht. 14 mei 2014.

William D. ( Bill) Hermsen.