Secretariaat

Bewoners belangenvereniging
Rondom De Grote Kerk
Grotekerksbuurt 8
3311 CB Dordrecht
Tel: 078-6148024
KVK: 50837621

postheadericon Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap

Bewoners Belangenvereniging “Rondom de Grote Kerk”


Art. 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

1. Het lidmaatschap van Bewoners Belangenvereniging “Rondom de Grote Kerk”

statutair gevestigd en kantoorhoudend te Dordrecht.


Art. 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Lid: persoon wonende binnen het gebied begrensd door de Hooikade, Leuvebrug, Pottenkade, Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Vleeshouwersstraat, Houttuinen en Korte Engelenburgerkade te Dordrecht.

Art. 3 Procedure tot verkrijging van het lidmaatschap

1. De aanmelding geschiedt schriftelijk via het secretariaat of via de website (www.rdgk.nl).

2. Het bestuur onderzoekt of de aanvrager voldoet aan de gestelde eisen voor toetreding en kan desgewenst nadere informatie of bewijsstukken verlangen.

3. Wanneer het verenigingsbestuur besluit tot afwijzing van een aanvraag tot lidmaatschap, dan wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager medegedeeld.


Art. 4 Ingangsdatum en duur lidmaatschap

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een kalenderjaar met automatische verlenging van telkens één jaar.

2. Als het moment van betaling is bepaald de eerste maand van ieder jaar.


Art. 5 Contributie

 1. De jaarlijkse contributie is € 20 per adres.


Art. 5 Blogdienst

De beheerder van de site www.rdgk.nl (verder ‘ de RDGK’ genoemd) biedt een blogdienst (weblog) aan voor geregistreerde leden (verder ‘de blogger’ genoemd) waarin berichten en of reacties (verder ‘blogs’ genoemd) geplaatst kunnen worden onder de volgende voorwaarden :

 1. Relevantie : De blogdienst wordt uitsluitend aangeboden voor zoverre de inhoud van de blog (berichten/reacties) overeenkomt met het door de RDGK gestelde doel : concreet, wil dat zeggen, dat blogs die niets met de Bewoners Belangenvereniging “Rondom de Grote Kerk” te maken hebben zullen worden verwijderd.
 2. Gepast gebruik : De RDGK behoudt zich het recht blogs te blokkeren of te verwijderen indien deze zich schuldig maken aan ‘ongepast gebruik’. ‘Ongepast gebruik’ houdt in, maar beperkt zich niet tot :
  • - racistische of anderszins discriminerende uitlatingen
  • - politieke uitlatingen, voorzover de politieke uitlatingen niet direct betrekking hebben op eventuele belangen van de Bewoners Belangenvereniging “Rondom de Grote Kerk”.
  • - uitlatingen (terecht of onterecht ) waarin de goede naam van andere individuen, belangenverenigingen, clubs of instellingen schade wordt gedaan.
  • - het verspreiden van auteursrechtelijke beschermd materiaal, seksueel georienteerd materiaal, schadelijke software, danwel het verstrekken van informatie hoe voornoemde zaken verkregen kunnen worden.
 3. De RDGK is niet aansprakelijk voor het zoekraken van informatie.
 4. Het plaatsen van reclamebanners of andere commerciële informatie is niet toegestaan.
 5. De gebruikersnaam en het wachtwoord zoals verstrekt zijn strikt persoonlijk.
 6. Het is de blogger niet toegestaan de verkregen gegevens aan derden bekend te maken.
 7. Indien meerdere gebruikers toegang dienen te hebben tot de blog, dient voor iedere gebruiker een nieuwe gebruikersnaam aangemaakt te worden en dient de blogger deze nieuwe gebruikers toegang tot zijn blog te geven.
 8. De RDGK heeft ten alle tijden het recht deze dienst te beëindigen.
 9. Het gebruik maken van deze dienst impliceert een instemming met voornoemde voorwaarden.


Bewoners Belangenvereniging “Rondom de Grote Kerk”
Dordrecht, 1 januari 2010